powrót

vi 2Aor pasD 1 Sg

Czasownik Tryb orzekający Czas drugi przeszły dokonany Deponens bierny Pierwsza osoba Liczba pojedyncza