powrót

vn Pres Pas

Bezokolicznik Czas teraźniejszy Strona bierna