powrót

vs Aor Mid 3 Sg

Czasownik Tryb przypuszczający Czas przeszły dokonany Strona medialna Trzecia osoba Liczba pojedyncza