powrót

vp Pres Pas Nom Sg m

Imiesłów Czas teraźniejszy Strona bierna Mianownik Liczba pojedyncza Rodzaj męski