powrót

pp 1 Acc Sg

Zaimek osobowy Pierwsza osoba Biernik Liczba pojedyncza