powrót

pp Nom Sg m

Zaimek osobowy Mianownik Liczba pojedyncza Rodzaj męski