powrót

vo Pres vxx 3 Sg

Czasownik Tryb życzący Czas teraźniejszy Strona nieokreślona Trzecia osoba Liczba pojedyncza