powrót

vi Aor Act 2 Sg

Czasownik Tryb orzekający Czas przeszły dokonany Strona czynna Druga osoba Liczba pojedyncza