powrót

pp 2 Acc Sg

Zaimek osobowy Druga osoba Biernik Liczba pojedyncza