powrót

pp Dat Sg m

Zaimek osobowy Celownik Liczba pojedyncza Rodzaj męski