powrót

vi Aor Pas 3 Sg

Czasownik Tryb orzekający Czas przeszły dokonany Strona bierna Trzecia osoba Liczba pojedyncza