powrót

vi Impf Act 3 Pl Att

Czasownik Tryb orzekający Czas przeszły niedokonany Strona czynna Trzecia osoba Liczba mnoga Attycka forma grecka