powrót

vs Pres Act 3 Pl

Czasownik Tryb przypuszczający Czas teraźniejszy Strona czynna Trzecia osoba Liczba mnoga