powrót

vs 2Aor midD 3 Pl

Czasownik Tryb przypuszczający Czas drugi przeszły dokonany Deponens medialny Trzecia osoba Liczba mnoga