powrót

vp 2Aor Mid Nom Pl m

Imiesłów Czas drugi przeszły dokonany Strona medialna Mianownik Liczba pojedyncza Rodzaj męski