powrót

t_ Acc Sg m

Rodzajnik Biernik Liczba pojedyncza Rodzaj męski