powrót

vi Aor Act 2 Pl

Czasownik Tryb orzekający Czas przeszły dokonany Strona czynna Druga osoba Liczba mnoga