powrót

t_ Gen Sg m

Rodzajnik Dopełniacz Liczba pojedyncza Rodzaj męski