powrót

pp 1 Nom Sg

Zaimek osobowy Pierwsza osoba Mianownik Liczba pojedyncza