powrót

n_ Acc Sg m

Rzeczownik Biernik Liczba pojedyncza Rodzaj męski