powrót

vi Aor Act 3 Pl

Czasownik Tryb orzekający Czas przeszły dokonany Strona czynna Trzecia osoba Liczba mnoga