powrót

t_ Gen Pl f

Rodzajnik Dopełniacz Liczba pojedyncza Rodzaj żeński