powrót

pk Acc Pl m

Zaimek współzależny Biernik Liczba mnoga Rodzaj męski