powrót

vs 2Aor Act 2 Sg

Czasownik Tryb przypuszczający Czas drugi przeszły dokonany Strona czynna Druga osoba Liczba pojedyncza