powrót

pf 2 Acc Sg m

Zaimek zwrotny Druga osoba Biernik Liczba pojedyncza Rodzaj męski