powrót

vi Impf Act 3 Sg

Czasownik Tryb orzekający Czas przeszły niedokonany Strona czynna Trzecia osoba Liczba pojedyncza