powrót

vp Aor Mid Acc Sg n

Imiesłów Czas przeszły dokonany Strona medialna Biernik Liczba pojedyncza Rodzaj nijaki