powrót

vp Aor pasD Acc Sg m

Imiesłów Czas przeszły dokonany Deponens bierny Biernik Liczba pojedyncza Rodzaj męski