powrót

pr Nom Sg m

Zaimek względny Mianownik Liczba pojedyncza Rodzaj męski