powrót

vs 2Aor Mid 2 Sg

Czasownik Tryb przypuszczający Czas drugi przeszły dokonany Strona medialna Druga osoba Liczba pojedyncza