powrót

pr Gen Sg m

Zaimek względny Dopełniacz Liczba pojedyncza Rodzaj męski