powrót

vs Aor Act 1 Sg

Czasownik Tryb przypuszczający Czas przeszły dokonany Strona czynna Pierwsza osoba Liczba pojedyncza