powrót

vm Aor Act 2 Sg

Czasownik Tryb rozkazujący Czas przeszły dokonany Strona czynna Druga osoba Liczba pojedyncza