powrót

pp Gen Sg m

Zaimek osobowy Dopełniacz Liczba pojedyncza Rodzaj męski