powrót

vs Aor Pas 3 Sg

Czasownik Tryb przypuszczający Czas przeszły dokonany Strona bierna Trzecia osoba Liczba pojedyncza