powrót

vp Aor Act Nom Sg m

Imiesłów Czas przeszły dokonany Strona czynna Mianownik Liczba pojedyncza Rodzaj męski