powrót

vi 2Aor midD 3 Sg

Czasownik Tryb orzekający Czas drugi przeszły dokonany Deponens medialny Trzecia osoba Liczba pojedyncza