powrót

pp 1 Dat Sg

Zaimek osobowy Pierwsza osoba Celownik Liczba pojedyncza