powrót

vi Plup Act 3 Sg

Czasownik Tryb orzekający Czas zaprzeszły Strona czynna Trzecia osoba Liczba pojedyncza