powrót

vp 2Aor Pas Nom Sg m

Imiesłów Czas drugi przeszły dokonany Strona bierna Mianownik Liczba pojedyncza Rodzaj męski