powrót

vp Aor midD Nom Sg m

Imiesłów Czas przeszły dokonany Deponens medialny Mianownik Liczba pojedyncza Rodzaj męski