powrót

vm 2Aor Act 2 Pl

Czasownik Tryb rozkazujący Czas drugi przeszły dokonany Strona czynna Druga osoba Liczba mnoga