powrót

pp 2 Dat Sg

Zaimek osobowy Druga osoba Celownik Liczba pojedyncza