powrót

pp Dat Sg f

Zaimek osobowy Celownik Liczba pojedyncza Rodzaj żeński