powrót

vs Pres Act 3 Sg

Czasownik Tryb przypuszczający Czas teraźniejszy Strona czynna Trzecia osoba Liczba pojedyncza