powrót

vp Pres midD/pasD Nom Pl f

Imiesłów Czas teraźniejszy Deponens medialny lub bierny Mianownik Liczba mnoga Rodzaj żeński