powrót

a_ Gen Pl m

Przymiotnik Dopełniacz Liczba mnoga Rodzaj męski