powrót

vs Aor Pas 3 Pl

Czasownik Tryb przypuszczający Czas przeszły dokonany Strona bierna Trzecia osoba Liczba mnoga