powrót

t_ Nom Sg f

Rodzajnik Mianownik Liczba pojedyncza Rodzaj żeński