powrót

vp Pres midD/pasD Acc Pl m

Imiesłów Czas teraźniejszy Deponens medialny lub bierny Biernik Liczba mnoga Rodzaj męski